Dec 3, 2009


Hand Job Acríli i betum. 35 x 55 cm // 35 x 55 cm
To kneel down and kiss my Lips
To stand up and kiss my Lips...

Acrílic. 13 x 30 cm // 13 x 30 cm

Origen del Món.
(Retaule fet damunt dues capçaleres d'una cuna de bressol)

35 x 65 cm // 35 x 65 cm
Técnica Mixta (Sprai, acrílic i betum, damunt base de paper tintats)